Visjon og verdier

Lista Misjonskirkes visjon er Misjonskirken Norges visjon fra 1884:
«Guds barns enhet og menneskers frelse"

 

ROTFESTET  
Lista Misjonskirke er rotfestet når vi er preget av: 
Bibelsk forankring  
Vi tror at Bibelen er Guds Ord, og vår rettesnor for liv og lære                            
Fungerende trosliv  
Gud er kilden til vårt liv 
Godt lederskap  
Vi har etter Jesu forbilde tydelige og tjenende ledere 

 

RAUS  
Lista Misjonskirke er raus når vi er preget av:  
Vilje til forandring  
Samfunnet er i stadig forandring, derfor forandrer vi metoder og strategier når det er nødvendig 
Gjestfrihet  
Vi møter mennesker lyttende og inkluderende og har et særlig hjerte og ansvar for mennesker i utfordrende livssituasjoner  
Tjenestevillige medarbeidere  
Vi har medarbeidere som tjener med sine gaver og talenter  

 

 

RELEVANT  
Lista Misjonskirke er relevant når vi er preget av:  
Ekte og inkluderende felleskap  
På tvers av alle generasjoner  
Aktivt samfunnsengasjement  
Vi bidrar til at Guds vilje i større grad kan skje i lokalsamfunnet  
Aktuell forkynnelse  
Forkynnelse forankret i Guds ord, tilpasset de ulike 
Powered by Cornerstone