Kalender/Vekstgruppe

Vekstgrupper

Vi har smågrupper som samles i hjemmene der vi deler tro og liv. Har du lyst til å være med? Ta kontakt med Geir Myra Luk 17,19 "Din tro har frelst deg"

V e k s t g r u p p e r

Visjon – verdier – mål - struktur

 

”En vekstgruppe er en samling av mennesker som bryr seg om hverandre, som sammen har et ønske om å bli mer kjent med Jesus, og som blir kjent med Guds hjerte for alle mennesker og ønsker og nå ut til dem. ”

 

Vi ønsker at cellegruppene skal være en menighet i miniatyr, og gjenspeile livet som de første kristne levde, slik det er beskrevet i Apg 2,42-47 og 4,32-35

 

Verdier for gruppene:

 

 • Ærlighet og Sannhet: Vi vil både snakke sant om livet og om Guds vilje for oss. Vi tror at når vi er ærlige med hvor vi er med våre liv, så gir vi Gud en mulighet til å møte oss nettopp der med sitt liv.

 

 • Livsnært: Vi vil anvende Guds Ord i vårt eget liv, og stille dette åpent for Den Hellige Ånds tiltale. Vi vil hjelpe hverandre til å snakke i 1. person, og være opptatt med hvordan vi kan leve et liv slik Gud vil

 

 • Ansvarlighet: Vi vil holde hverandre ansvarlig på det livet Gud har kalt oss til å leve. Vi vil derfor dele oss opp i mindre enheter (mann/kvinner) slik at vi kan komme hverandre enda nærmere inn på livet.

 

 • Frihet: Vi vil gi hverandre frihet til å utrykke vår relasjon med Gud ut fra den personlighet vi har og hvor vi er i livet. Vi vil også gi hverandre frihet til selv å bestemme hvor mye vi ønsker å dele.

 

 • Trofasthet: Vi tror at fellesskapet blir mest utviklende for alle dersom vi prioriterer gruppa høyt.

 

 • Multiplikasjon: Vi tror at det livet vi har fått fra Gud skal multipliseres til andre. Derfor er det hele tiden et mål om å se nye mennesker nådd med evangeliet og nye fellesskap etablert. (2 Tim 2,2)

 

 • Tillit: Det som blir sagt i gruppa forblir innad i gruppa (taushetsplikt)

 

 

Mål for medlemmene i gruppa: 

 

 • Hver enkelt får erfare et nært fellesskap med Gud og med hverandre.

Vi vil derfor prioriter tilbedelse og lytte til D.H.Å  og betjene hverandre med nådegaver. Matt 18,20

 

 • Hver enkelt blir involvert i bønn og tjeneste for å nå ut til ikke troende

Vi vil derfor hver gang vi er sammen prioritere å be for ikke kristne venner og samtale om hvordan det går i våre relasjoner. Vi vil også gjøre ting sammen når det faller seg naturlig. Vi vil alltid være åpne for å ta inn nye i gruppene også personer som ikke er troende enda.

 

 • Hver enkelt gir og mottar omsorg der man er i livet Vi vil prioritere å støtte og oppmuntre hverandre gjennom alle faser av livet og også stille opp for hverandre når det er praktiske utfordringer vi trenger hjelp til.

 

 • Hver enkelt blir utrustet til tjeneste gjennom å prøve ut sine gaver. Vi tror at alle har noe å bidra med i gruppa, enten det er naturgaver eller nådegaver, og vi tror at alle kan høre fra Gud og dele med de andre. Derfor vil vi legge vekt på at alle skal få en mulighet til å dele og ha tid til forbønn og trene på å lytte til D.H.Å stemme.

 

 • Hver enkelt er en potensiell leder eller nestleder. Vi tror at alle kan lede noen et stykke vei i troen. Derfor tror vi at de aller fleste har et potensial til å bli leder eller nestleder i en gruppe. Det vil være en helt konkret måte å vokse inn i større oppgaver på.

 

 

Struktur på gruppesamlingen:

 

 • Velkommen (Menneske til menneske): Enkelt måltid, oppdatere oss fra sist, ”Runden”: Har det skjedd noe oppmuntrende siden sist? (Har noe vært ekstra utfordrende og vanskelig?)

 

 • Tilbedelse (Menneske til Gud): Takke Gud, Lovsang. På slutten bruker vi tid på å lytte til D. H. Å.

 

 • Oppbyggelse (Gud til menneske): Vi deler og samtaler om Guds Ord. Bruker opplegg  fra siste tale. Poenget er anvendelse av Guds ord inn i livet.

Forbønn for hverandre / egne behov 

 

 • Dele visjon (Oss til verden): Oppdatere hverandre på relasjonene til mennesker som enda ikke tror. Be for dem. Ev planlegge ting vi ønsker å gjøre.

 

Kontaktpersoner

Hvis du ønsker å bli med i en av våre smågrupper ta kontakt med oss:

For vekstgruppene - kontakt hovedpastor, Geir Myra på tlf. 90202801 eller geir@listamisjonskirke.no

Powered by Cornerstone