Spennende helg med Modul 3 av menighetsskolen

Spennende helg med Modul 3 av menighetsskolen

Vi har hatt ei spennende og innholdsrik helg med modul 3 av menighetsskolen. Bra undervisning av Thomas Aas Pedersen og Kjell Birkeland, gode samtaler, presentasjon av vekstteamrapporten var noe av det som skjedde.

Vi har hatt ei flott, spennende og innholdsrik helg med Modul 3 av menighetsskolen. 

Vi fikk god undervisning av våre venner fra Misjonskirken Norge Kjell Birkeland og Thomas Aas Pedersen. Kjell jobber til daglig som menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge og Thomas jobber som pastor i Bryne misjonskirke.

Det ble også jobbet mye i grupper i helga, her ble det tid til gode og inspirerende samtaler. Det er veldig lærerikt og spennende å jobbe på denne måten og sammen komme frem til hva vi som kirke står ovenfor nå. 

På søndagen ble det også brukt god tid på at Vekstteamet la frem sin rapport. Det som er så fint med denne rapporten er det store mangfoldet av mennesker som har vært med i de ulike gruppene og jobbet denne frem. Det ble også snakket mye om de helt konkrete tingene som kom frem i eksternanalysen, her er mye konkret vi kan jobbe videre med.

Vi hadde også bibelsamtale der vår egen bibelhistorie, historien om den barmhjertige samaritan ble lest og grunnet over og tanker ble delt i gruppene og i plenum. Det er veldig spennene å se alle de ulike tankene som kommer frem rundt en tekst. Gud taler ulikt til oss.

Lovsangsteamet ledet oss i gjennom nydelig lovsang. Det var helt fantastisk avslutning på helga og kunne stå sammen og synge akkapella Fall til ro.

Det ble også tid tid til god mat og hyggelig prat. Tusen takk for gode og sporty ungdom som brukte helga sin på kjøkkenet for oss!