På søndag blir det ny nettgudstjeneste og tur til speiderhytta etterpå!

På søndag blir det ny nettgudstjeneste og tur til speiderhytta etterpå!

På søndag kl.11.00 blir det ny felles nettgudstjeneste. Etterpå blir det tur til speiderhytta for alle som vil. Her blir bålet tent og ta gjerne med middagen ut.
Neste søndag er vi SÅ klare for å møtes til fysisk gudstjeneste i kirka vår.

På søndag blir det ny felles nettgudstjeneste kl.11.00.
Pastor Jim Foss fortsetter taleserien «Godt kledd.».
Det blir fin lovsang og barnekirke 
Du finner den på Facebook og www.listamisjonskirke.no
Etter møte er det tur til speiderhytta for alle som vil fra kl.12.30!
Neste søndag er vi så klare for å møtes til gudstjeneste i kirka vår!