Opplegg til vekstgruppene om kap. 3 i Jonas bok

Opplegg til vekstgruppene om kap. 3 i Jonas bok

Her er opplegg til vekstgruppene fra del 3 av talen om Jona. Dette kan også gjerne brukes til selvstudium.

JONA kap 3

Opplegg til vekstgrupper

Av Maria Morfjord

 

Jona får i oppdrag fra Gud om å stå opp og dra til Ninive med budskap om at Gud hadde fått nok av deres ondskap. Jona står opp - men for å flykte bort fra Herren og oppdraget.

Kapittel 3 handler om at Jona, som har kommet tilbake til Gud, reddet fra døden, etter at fisken spydde Jona opp på tørt land - nå adlyder oppdraget. Han står opp og går til Ninive.

Gud hadde hjulpet Jona med å komme seg nærmere Ninive (les: fisken som transport) - men på et tidspunkt måtte Jona selv velge å ta beina fatt. Han står opp og går! På samme måte må vi velge å organisere hverdagslivet slik at det er plass til det oppdraget Gud har gitt oss. Vi snakker om gode gjerninger som Gud har lagt klare for oss. De er ferdig lagt, men ikke ferdig gjort. Det er opp til oss om vi vil “stå opp og gå”.

 

Etter at Jona har talt ut budskapet i Ninive, at byen skulle ødelegges om 40 dager, leser vi om folkets respons og omvendelse. Det ender med at “Gud angret” og gjorde ikke det han hadde sagt. Gud responderer! Vi er skapt til fellesskap med Gud, og døden er først og fremst å bli separert fra Gud. Guds vrede er Hans kjærlighet som kaller oss tilbake til Ham. Gud responderer når vi velger det onde. Og Gud responderer når vi vender om. Vi ser at Gud hater synden, men elsker synderen. Kongen og hele folket i Ninive vendte seg om fra deres ondskap når Jona formidlet ordene fra Gud. “40 dager” er et tradisjonelt tall som viser at de skulle forberede seg på det nye livet etter omvendelsen, slik at de ikke gikk tilbake til gamle vaner.

 

 

Les Jona 3:1-4 sammen

  1. Vet du hvilket oppdrag Gud har kalt deg til?
  2. Har du tatt beina fatt den veien, eller sitter du i “strandkanten” og venter?
  3. Hva gjør du for å kalibrere tiden, økonomien og energien etter Guds hjerte og det oppdraget han har for deg?

 

Les Jona 3:5-10 sammen

  1. Hvordan responderer du når noen formaner deg til endringer i livet?
  2. På hvilken måte vil du respondere praktisk på dette budskapet (jfr punkt 3)?
  3. Be for hverandre.

 

Når dere ber for hverandre så vær obs på å dele bønnen inn i 2 deler. Den første delen må være en personlig og ærlig respons til Jesus ut fra tema. Det gjør vi ved at en person av gangen gir en bitteliten oppsummering på hva de tenker som sin praktiske respons. En annen person velsigner dette med en kort bønn, før neste person deler og blir velsignet.

Deretter ber vi for alt det andre.

 

 

Bibelvers:

Efeserne 2:10