Grunnlag og verdier

1_familie_x300

Oppdrag - visjon - verdier

Vårt oppdrag
Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Misjonskirken Norges oppdrag har sitt fundament i de bibelske utfordringer i det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40) og misjonsbefalingen (Matteus 28,18-20).
 
Misjonskirken Norge vil være med å virkeliggjøre oppdraget og ansvaret Jesus ga oss gjennom menighetsbyggende arbeid og diakoni – omsorg for hele mennesket.
Misjonskirken Norge skal være en aktør og pådriver som med raushet og engasjement fremmer og synliggjør kristen enhet lokalt, nasjonalt og globalt.
 
Vår visjon
Misjonskirken Norge: Guds barns enhet og menneskers frelse
Les mer om visjonen
 

Misjonskirken Norge UNG: Barn og unge for Kristus og menigheten
 

 

DJERV

For å komme videre er det ikke alltid nok med gode hensikter. Handling må til. Når ikke alt kan kalkuleres, trengs det mot og handlekraft for å forvandle visjon til virkelighet. Vi vil derfor utfordre menigheter og enkeltmennesker til både å drømme og arbeide, lytte til Åndens stemme og handle i tro.

SANNFERDIG

Som kristne er vi utfordret til å tale sant og leve i ærlighet. Sannheten er nådens viktige balanseelement. Sannferdighet skaper nødvendig troverdighet for oss som forvaltere av Guds ord.

TYDELIG

Tydelighet skaper klarhet – innad og utad. Vi skal våge å si hva vi mener og stå for det vi tror på, for vi vet på hvem vi tror. Tydelighet er for oss et uttrykk for frihet i tanke og tale. Tydelighet er avgjørende for å invitere til enhet og stimulere vårt levende mangfold av mennesker og meninger.

RAUS

Selv om vi søker sannhet, er det ingen gitt å forvalte hele sannheten. Vi må derfor være ydmyke og lyttende overfor andres meninger, holdninger og handlinger. Rausheten er også et uttrykk for vår vilje og evne til å inkludere, og la kjærlighet og omsorg være en naturlig og sterk del av den enkeltes og fellesskapets væremåte, uttrykk og tone.