Lista misjonskirke avlyser alle våre samlinger og gudstjenester inntil videre

Lista misjonskirke avlyser alle våre samlinger og gudstjenester inntil videre

På grunn av faren for Coronasmitte og hensynet til den enkelte, vil vi solidarisk være endel av den store samfunnsdugnaden, som gjøres for å begrense smitten.

Kjære menighet. 

 

Som sikkert dere fleste har fått med seg de siste dagene har smittefaren og omfanget av Coronaviruset eskalert også her hjemme.

 

Vi driver et arbeid hvor mange mennesker, på tvers av alder, helse yrke, og hverdag, møtes i forskjellige sammenhenger.Vi som Menighet må løpende følge med på Folkehelseinstituttet og Kommunen sine anbefalinger og har gjort tiltak underveis etter som anbefalingene har endret seg.  

 

I formiddag har Farsund Kommune gått ut med at de stenger idrettshaller, kino, fritidstilbud mm. og at de anbefaler alle former for arrangementer avlyses.  

Vi har idag vært i direkte kontakt med Ledelsen i Farsund Kommune. Basert på deres informasjon, og gitte anbefalinger fra FHI og Kommunen. Har vi besluttet å midlertidig stanse all aktivitet i Lista Misjonskirke frem til neste lederskapsmøte førstkommende tirsdag.

Vi følger fortløpende med på utviklingen og kommer tilbake med mer informasjon eller endringer når dette foreligger. 

 

Som menighet ønsker vi å være med på samfunndugnaden for å forsøke å stanse smittespredningen, og verne om den enkelte. 

La oss sammen be for situasjonen, beholde roen og ta vare på hverandre!

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Mvh Jan Eivind Holthe