Levende tro i hjemmet

Levende tro i hjemmet

Nå som vi ikke kan møtes i kirka til gudstjeneste, søndagsskole, Jubel, Betweens, speider og Alfred på ei lita stund, er det som skjer hjemme blitt enda viktigere. Det finnes masse bra ting på nettet som kan brukes til en samling om tro i hjemmet. Her er flere gode tips til samlinger om tro i hjemmet.

Midt i kaoser av det som skjer rundt oss. Hverdagen til barn og unge er brått blitt snudd opp ned på. De MÅ være hjemme 24/7. I tillegg opplever barna og de unge at det strømmer på med nye nyheter om Koronaviruset. Det er mange som er uskre og nok litt redde. 

Bruk tiden sammen med familen på en god måte denne tiden. Gå turer og gjør hyggelige ting. Men husk også å bruke tiden på Jesus. Han ser dere og barna og ønsker og møte dere der dere er.

"Lær den unge den vei han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel." Ordspråkene 22,6

Vis barna at du leser bibelen og ber til Gud. Finn gode måter og gjøre dette sammen som familien.

Det finnes veldig masse bra både på youtube og andre plasser som kan vi oss gode tips om hva vi kan se og gjøre sammen med barna våre.

Her er noen fine linker for de minste barna:

https://www.youtube.com/watch?v=dz0BTwX9g4w&feature=youtu.be

 

For betweens barna er Chris Duwe veldig fin. Han kjenner mange av barna våre til siden han var på Lista under søndagsskolens dag for 3 år siden.

 Han har daglige “anti-kjede-program» kl 12. Da er det mulig å være med interaktivt, men det er også mulig å se de ulike sendingene i ettertid:

https://www.facebook.com/chrisduweproductions/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBLAyCchLLDKH6c6azkqc6ZcMlchBvHcIQ5Nz2AdwUWC3L3weDvhhxYMu14LZkK3QDoVIc42G2kgwrq

Viggo og Chris har også laget en flott serie for tweens sammen, den kan dere finne:

https://www.youtube.com/watch?v=Jh2Tp8vi8wY

 

For ungdommene kommer Jonas Hompland til å dele mye bra på Alfred sine sider.

 

For oss voksne finnes det også mange veldig gode tips.

For foreldre: Hør podcast fra konferansen «Gi Jesus Videre» som var i Q42 i november! Der er det så mange gode seminarer om alt fra hvordan Tweens fungerer, til tro på hjemmebane, til trosforsvar.

https://open.spotify.com/show/68xqLKQRVNmZ9l11i68fKD?si=49Rj6JmqS_-EgHNSb9AqFw&fbclid=IwAR3RcpVwHBFkBuSnIvvhJglFNX9y8AJObZ0EjgnFouWeO5oGIii_-pEdB68

 

Hele familien:

Filmforslag:

«Prinsen av Egypt»

 «Josef- drømmenes konge»

https://www.youtube.com/results?search_query=fride+p%C3%A5+skipet