Flott konfirmasjonsgudstjeneste

Flott konfirmasjonsgudstjeneste

Vi hadde en veldig fin konfirmasjonsgudstjeneste for våre 9 konfirmanter lørdag 27.april. Konfirmantene var selv med og satte mye av preget på gudstjenesten. De deltok med sang, leste bibelvers og solosang blant annet. Vi fikk også se film om hver enkelt konfirmant.

Vi hadde en skikkelig flott konfirmasjonsgudstjeneste for våre 9 konfirmanter.

Konfirmantene var selv veldig aktivt med i gudstjenesten.Vi ble møtt velkommen i døra av noen av konfirmantene. Vi fikk også se en film om hver enkelt konfirmant der de fortalte litt mer om seg selv og hva de var opptatt av.

Under gudstjenesten deltok konfirmantene med bibelopplesning, sang, solosang, de var også med som kollektører. Det var også noen av konfirmantene som ble intervjuet om året i Tentro.

Møtet ble ledet av Eline Vågsvoll som er ettåring i menigheten vår. 

Ungdomspastor,Jonas Hompland, talte. Han utfordret både konfirmantene og alle i salen til å tenke over hva som er viktig her i livet. Det er mye du ikke får med deg "Hjem" sa Hompland, bruk tida på å bygge inn i det viktigste. Det aller viktigste er å bygge på at Jesus er veien,sannheten og livet.

På slutten av samlingen var det forbønn for hver enkelt konfirmant.

De fikk også med seg gode ord på et kort fra de gode lederne og ei roser.

Vi har hatt noen gode hjelpeledere i flere år, Åsa og Birgitte, de mottok en blomst for den gode jobben de har gjort.

Vi vil ønske våre konfirmanter alt det beste for framtiden! Vi håper vi ser mye til dere videre i Lista misjonskirke!