Bønnemøter i sommer

Bønnemøter i sommer

Det vil være bønnemøter gjennom hele sommeren f.o.m. 17. juli.
Alle er hjertelig velkomne