Tentro

vil-du-konfirmere-deg-til-hosten

Ønsker du å være konfirmant i Lista Misjonskirke skoleåret 2022/2023?
Da kan du melde deg på nå! Vi ser frem til et fantastisk år der vi skal bli bedre kjent med hverandre, og viktigst av alt blir bedre kjent med troen på Jesus. Hva den innebærer og hva Gud har for livene vårene.

Dette året koster totalt 3600kr. Det kan betales i et samlet beløp i høst (info om det får man på foreldremøtet i August), eller deles opp semestervis. Beløpet i sin helhet går til å dekke konfirmantopplegget, inkludert turer med mat, losji og reise.

Beløpet dekker:
-Konfirmantleir til Vegårtun
-Påskeleir til Fyresdal
-Villmarkstur
-Tur til Ansgar Bibelskole Kristiansand (Hvis Ansgarskolen arrangerer)
-Bibel

Konfirmantundervisningen foregår på angitte datoer. Samlingene vil være på tirsdager fra kl.17:00-18:30.
(Ta forbehold om at dagen konfirmantundervisningen skal være på kan endres bort fra tirsdagen.)

Konfirmasjonsgudstjenestene vil være lørdag 22.april 2023 kl.12:00.

Vi starter opp med foreldremøte tirsdag 23. august kl 18.00 - 18.45.
Her er det viktig at minst en av foresatte kommer, sammen med konfirmantene.

Påmelding Tentro

Tusen takk!

Takk for at du meldte på din konfirmant. Vi ser frem til et fantastisk år sammen. Mvh Ungdomspastor Jonas Hompland 

Vis skjema igjen

Navn
Fødselsdato
Adresse
Poststed/postnr.
Telefon nr. konfirmant
Telefon nr. foresatt 1
Telefon nr. foresatt 2
Mailadresse foresatt
Felt merket med dette tegnet må fylles ut