thumbnail_img_1240

Søndagsskolen

Vår visjon er: ”Jesus til barna”.
Vi har søndagsskole under hver gudstjeneste på misjonshuset bortsett fra når det er skoleferie.
Barn i alle aldre er velkommen.
Høsten 2021 begynte vi med Awana i søndagsskolen. Dette er et veldig spennende opplegg.

thumbnail_abc_1916
Elin Myra sammen med BeverDag

Vi har stor gruppe med barn som samles under gudstjenestene våre. Høsten 2021 begynt vi med nytt opplegg for barna i søndagsskolen - det heter Awana. Awana kan tilby et veldig bra opplegg for alle aldersgruppene. De er også opptatt av at foreldrene er viktige for barns tro og utvikling. I dette opplegget får derfor alle barna med seg hjem en håndbok som vi håper de og hjemmet vil bruke flittig.

 

Vi tror det er viktig og formidle budskapet om Jesus slik at det passer til hver aldersgruppe, derfor deler vi opp barna i mindre grupper. 

 

Cubbies - dette er for de under skolealdre

Sparks - dette er for 1-4.trinn

T&T - er gruppa for 5.trinn og oppover
 

 
Søndagsskolen har  en maskot, som heter BeverDag. Han kommer hver gudstjeneste og har med seg noe som hinter om dagens tema og tar med seg barna på søndagsskolen.

 

Vi har også et misjonsprosjekt på søndagsskolen. Vi samler inn penger til barns skolegang i Barranquilla i Colombia.
For spørsmål kontakt Elin Myra på tlf. 97422313 eller mail: elin@listamisjonskirke.no