Åpning av kirka vår og avslutning for vår kjære pastor

Åpning av kirka vår og avslutning for vår kjære pastor

Søndag 24.mai kunne vi endelig åpne kirka vår igjen. Dette gjorde vi med tre ulike gudstjenester. Denne dagen var siste gang Rune Heimvoll talte for oss som vår hovedpastor. Dette ble markert i alle tre gudstjenestene.

Etter 11 år som vår hovedpastor slutter Rune Heimvoll hos oss nå ved utgangen av mai. Søndag 24.mai var siste gang han talte hos oss som vår pastor. 

Rune høstet utrolig mange lovord i løpet av dagen både over video og fra scenen. Han fikk også et bilde av Lista fyr og blomster fra menigheten. Rune har vært en fantastisk leder for Lista misjonskirke og vi vil alle savne han i denne rollen. Vi er heldige med at Rune og familien ikke skal flytte bort fra oss. Anne-Mie kommer til å fortsette som leder i barnekoret vårt og de vil fortsatt være endel av vår menighet.

Vi vil ønske Rune masse lykke til i fulltidsjobben i Troens bevis.

Det var veldig flott å kunne samles fysisk igjen som kirke.

Kl. 10.00 hadde vi Alle sammen gudstjeneste der barna var i fokus.

Kl. 12.00 var det "vanlig" gudstjeneste.

Dagen ble avsluttet med kveldsmøte kl.19.00. Her var det fokus på ungdommene våre.

Teamaet for dagen var Disippelgjøring. Rune talte over Jesus sine siste ord til sine disipler om å gå ut og gjøre nye disipler. Det er dette vi er kalt til sa Heimvoll. 

Dette var gode og viktige ord fra vår pastor som vi virkelig vil ta med oss videre!