Alle aktiviteter i menigheten der avlyst frem til påske

Alle aktiviteter i menigheten der avlyst frem til påske

Pga. smittesituasjonen i kommunen må vi dessverre avlyse alle våre aktiviteter frem til påske.